ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΟΜΕΣ 2016
07/15
ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2015
06/15
ΚΛΙΜΑΚΩΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΙΙ
05/15
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ: ΚΥΠΡΟΣ ΙΙ
04/15
ΥΠΟΔΟΜΕΣ
03/15
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ
02/15
ΒΡΑΒΕΙΑ 'ΔΟΜΕΣ 2015'
01/15