ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΟΜΕΣ 2017
08/16
ROOM18: ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΤΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
07/16
ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ
06/16
ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2016
05/16
ΑΦΕΤΗΡΙΕΣ
04/16
ΔΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΕΣ Β’
03/16
ΕΝΙΚΗ ΥΛΙΚΟΤΗΤΑ
02/16
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΤ’ ΟΥΣΙΑΝ
01/16