Ετήσια Συνδρομή

6 ΤΕΥΧΗ + ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ + ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ + ΔΟΜΕΣ INDEX

Εσωτερικό
Φοιτητές 75,00€
Ιδιώτες 100,00€
Εταιρείες 115,00€
Οργανισμοί - Τράπεζες 145,00€
Εξωτερικό
Φοιτητές Εξωτερικού 140,00€
Κράτη της Ε.Ε. 170,00€
Κύπρος
155,00€Επικοινωνία
Email
T +30 210 600 1303, +30 210 608 5470
F +30 210 608 5468

Κατεβάστε την κάρτα συνδρομών